Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 11 : 56
Năm 2019 : 1.520
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, ngày 10 tháng 4 năm 2018 trường Mẫu giáo Măng Non tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, ngày 10 tháng 4 năm 2018 trường Mẫu giáo Măng Non tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, ngày 10 tháng 4 năm 2018 trường Mẫu giáo Măng Non tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”.