Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, tập thể trường Mẫu giáo Măng Non luôn quyết tâm thực hiện tốt công việc. Không hành hạ đánh đập trẻ trong môi trường giáo dục, luôn yêu thương và tôn trọng đối với trẻ. Sau đây là bài tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học