Đội ngũ giáo viên của trường MG Măng Non có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tính , có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Trường hiện có 15 giáo viên trên 7 lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%. Qua các đợt kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. 

100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm.

100% giáo viên có bằng Anh Văn B, Tin học A - B. 

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Cô giáo nhiệt tình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Lớp mầm có 2 giáo viên: Thái Thị Kiều - Nguyễn Thị Kim Loan.

- Lớp chồi 1 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Hồng - Vân Thị Trúc Anh.

- Lớp chồi 2 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Dung - Trương Lệ Hồng.

- Lớp lá 1 có 3 giáo viên: Đỗ Thị Diễm Thùy - Nguyễn Thị Kiều Trinh - Phạm Ánh Nguyệt (Nghỉ hộ sản).

- Lớp lá 2 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Hiếu - Mai Thị Thúy.

- Lớp lá 3 có 2 giáo viên: Nguyễn Ngọc Bích - Trần Tú Hoa.

- Lớp lá 4 có 2 giáo viên: Huỳnh Thị Kim Thuận - Trần Thị Nhung.