Đội ngũ giáo viên của trường MG Măng Non có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tính , có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Trường hiện có 18 giáo viên trên 9 lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%. Qua các đợt kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. 

100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm.

100% giáo viên có bằng Anh Văn B, Tin học A - B. 

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Cô giáo nhiệt tình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Lớp nhóm có 2 giáo viên: Trần Thị Minh Huyền - Nguyễn Kim Vàng

- Lớp mầm 1 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Kim Pha - Nguyễn Thị Kim Loan.

- Lớp mầm 2 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Dung - Huỳnh Thị Kim Thuận

- Lớp chồi 1 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Hồng - Văn Thị Trúc Anh.

- Lớp chồi 2 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Trinh - Trần Thị Nhung

- Lớp lá 1 có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Hiếu - Trần Tú Hoa

- Lớp lá 2 có 2 giáo viên: Nguyễn Ngọc Bích - Phan Thị Thu Trúc

- Lớp lá 3 có 2 giáo viên: Phạm Phan Quỳnh Trang - Mai Thị Thúy

- Lớp lá 4 có 2 giáo viên: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Bùi Diệu Tâm