Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 473
Năm 2022 : 4.342
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919745331
  • Email:
   hieunguyen745331@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Ngày vào Đảng: 27/09/2009

 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943251615
  • Email:
   ngocbich991993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   cobemuadong987@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2013

 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mầm chồi
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   ttnhung09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2009

 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Mầm Chồi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   mydungbl82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2000