Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 222
Năm 2021 : 4.972
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân - TT Tổ lá - GVCN lớp Lá 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919745331
  • Email:
   hieunguyen745331@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Ngày vào Đảng: 27/09/2009

 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn - GVCN lớp Lá 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943251615
  • Email:
   ngocbich991993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Huỳnh Thị Kim Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp mầm 2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0942826277
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1988

   Ngày vào Đảng: 22/12/2011

 • Nguyễn Thị Kiều Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0947886773
  • Email:
   trinhnguyen9224@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên lớp lá 4
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01654525600
  • Email:
   cobemuadong987@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2013

 • Mai Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp Lá 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0945945450
  • Email:
   nguyenthuymai.1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

 • Trần Tú Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp mầm 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948800212
  • Email:
   trantuhoa.88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp Chồi 2 - Tổ trưởng tổ mầm chồi
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01234597985
  • Email:
   ttnhung09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2009

 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN Mầm 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01257215429
  • Email:
   mydungbl82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2000

 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ Quỹ - Giảng dạy lớp Chồi 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0917229224
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1992

   Ngày vào Đảng: 15/06/2002

 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên lớp Chồi 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01645179732
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2000

   Ngày vào Đảng: 29/11/2008