Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 222
Năm 2021 : 4.972
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943076393
  • Email:
   mgmangnon.bl@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Năm bổ nhiệm: tháng 11/2018

   Ngày vào Đảng: 15/08/2010

 • Phạm Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01293588233
  • Email:
   huehoahong1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Năm bổ nhiệm: tháng 7/2016

   Ngày vào Đảng: 16/06/2016