Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 222
Năm 2021 : 4.972
 • Mai Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Hội trưởng
  • Điện thoại:
   0949120034
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943076393
  • Email:
   mgmangnon.bl@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Năm bổ nhiệm: tháng 11/2018

   Ngày vào Đảng: 15/08/2010

 • Phạm Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01293588233
  • Email:
   huehoahong1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Năm bổ nhiệm: tháng 7/2016

   Ngày vào Đảng: 16/06/2016

 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân - TT Tổ lá - GVCN lớp Lá 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919745331
  • Email:
   hieunguyen745331@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003

   Ngày vào Đảng: 27/09/2009

 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn - GVCN lớp Lá 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943251615
  • Email:
   ngocbich991993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Huỳnh Thị Kim Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp mầm 2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0942826277
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1988

   Ngày vào Đảng: 22/12/2011

 • Nguyễn Thị Kiều Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0947886773
  • Email:
   trinhnguyen9224@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2014

 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên lớp lá 4
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01654525600
  • Email:
   cobemuadong987@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2013

 • Mai Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp Lá 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0945945450
  • Email:
   nguyenthuymai.1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2003