GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường 2

Email:  mgmangnon.bl@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại: 38.22.429

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. 
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
- Yêu nghề mến trẻ, tận tình với trẻ, giao tiếp tốt với phụ huynh học sinh.

- Dạy trẻ theo hướng mở lấy trẻ làm trung tâm để trẻ được trải nghiệm, được là chính mình, lĩnh hội được các kiến thức trong cuộc sống.

Ban giám hiệu Trường MG Măng Non